SMART N30
SMART N30

SMART N30

SMART N30

SUDA HƏLL OLAN NP-Lİ GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 30
SMART N30

Təsviri

Tǝrkibindǝki yüksǝk nisbǝtdǝki Azota görǝ Yarpaqdan tǝtbiq edildiyi zaman yarpaq kutikulu tǝrǝfindǝn ǝmilir vǝ burada yığılır. Azot bu mum sayağı tǝbǝqǝdǝn nizamlı vǝ ardıcıl olaraq xaric edilir vǝ bitkinin ehtiyacı olduğu zaman stomlardan qǝbul edilir.
Xüsusi istehsal texnikası vasitǝsilǝ tǝrkibindǝki Azot tamamilǝ suda hǝll ola bilǝn vǝ yarpaq stomlarından enerji sǝrf etmǝdǝn keçǝ bilǝn bir Azotdur.
Hǝr gübrǝlǝmǝ suyuna qatıla bilǝr. Müntǝzǝm istifadǝ edildikdǝ qǝtiyyǝn KOF meyvǝnin ǝmǝlǝ ǝlmǝsinǝ vǝ xǝstǝliklǝrǝ şǝrait yratmaz.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 125cc 1 L
Bibər 125cc 1 L
Badımcan 125cc 1 L
Xiyar 125cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 100cc -
Kabak 125cc 1 L
Ərik 125cc -
Şaftalı 125cc -
Sitrus meyvələr 125cc -
Banan 125cc 1 L
Əncir 125cc -
Alma 125cc -
Qovun 125cc 1 L
Qarpız 125cc 1 L
Xurma 100cc -
Nar 125cc -
Armud 125cc -
Meyvə fidanları 100cc -
Pambıq 125cc -
Buğda 125cc -
Arpa 125cc -
Qarğıdalı 125cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 125cc -
Şəkər çuğunduru 125cc -
Püstə 125cc -
Fıstıq 125cc -
Bəzək bitkiləri 125cc -
Paxla 100cc 1 L
Cirə 100cc -
Gül-çiçək 100cc -
Yonca 100cc -