BIO FORCE PLUS
BIO FORCE PLUS

BIO FORCE PLUS

BIO FORCE PLUS

SUDA HƏLL OLAN NP-Lİ GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 14
Suda həll olan fosfor pentaoksit (P2O5) 14
Suda həll olan kükürd (SO3) 14
BIO FORCE PLUS

Təsviri

Tǝrkibindǝki Azot-Fosfor vǝ Kükürd birlǝşmǝsinǝ görǝ bitkinin inkişafındakı tǝsiri böyükdür.
Çiçǝklǝnmǝ vǝ Tozlanmanın meydana gǝlmǝsini çiçǝk saplağının sǝrtlǝşmǝsi vǝ qalınlaşması vǝ içindǝki azot Yarpaq stomlarından enerji sǝrf etmǝdǝn keçǝ bilǝn bir azot olduğuna görǝ bitkini yormaz, inkişafını nizamlı formada böyümǝsini tǝmin edir.
Kükürd hazırki şǝraitdǝ PH-ı aşağı salaraq bitki köklǝrinin gübrǝni qǝbul etmǝsini asanlaşdırır.
Damcı suvarma sistemi vǝ Yarpaq vasitǝsilǝ istifadǝsi mövcuddur.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 125cc 1 L
Bibər 125cc 1 L
Badımcan 125cc 1 L
Xiyar 125cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 100cc -
Kabak 125cc 1 L
Ərik 125cc -
Şaftalı 125cc -
Sitrus meyvələr 125cc -
Banan 125cc 1 L
Əncir 125cc -
Alma 125cc -
Qovun 125cc 1 L
Qarpız 125cc 1 L
Xurma 100cc -
Nar 125cc -
Armud 125cc -
Meyvə fidanları 100cc -
Pambıq 125cc -
Buğda 125cc -
Arpa 125cc -
Qarğıdalı 125cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 125cc -
Şəkər çuğunduru 125cc -
Püstə 125cc -
Fıstıq 125cc -
Bəzək bitkiləri 125cc -
Paxla 100cc 1 L
Cirə 100cc -
Gül-çiçək 100cc -
Yonca 100cc -