AZCHEMCO Assistance
AZCHEMCO Assistance

AZCHEMCO Assistance

AZCHEMCO Assistance - məhsullarda potensial maddi təminat çatışmazlığının asan və tez müəyyənləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sizin bizə göndərdiyiniz şəkillər əsasında bitkidə olan xəstəlik simptomlarını müəyyən səbəbinə görə filtrləyərək analiz edə bilərik. AZCHEMCO Assistance həm də müəyyənləşdirilmiş çatışmamazlığın aradan qaldırılması üçün tələb olunan gübrələrə, habelə profilaktik tətbiq edilə bilən alternativ məhsullara dair məsləhətlər verir.