BIO PHOS
BIO PHOS

BIO PHOS

BIO PHOS

SUDA HƏLL OLAN NP-Lİ GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 11
Suda həll olan fosfor (P2O5) 38
BIO PHOS

Təsviri

Damcı suvarma sistemi ilǝ istifadǝ edildikdǝ bitkilǝrdǝ köklǝnmǝni tǝşviq edir.
Çiçǝklǝnmǝ vǝ Tozlanmanın meydana gǝlmǝsini çiçǝk saplağının sǝrtlǝşmǝsi vǝ qalınlaşması kimi ǝlamǝtlǝr göstǝrir.
Meyvǝ bağlarında birbaşa olaraq meyvǝ gözlǝrini qidalandırır, xüsusilǝ dǝ növbǝti il meyvǝ gözlǝrinin enerji yığmasını vǝ tez partlamasını tǝşviq edir.
Bitkilərin həddindən artıq böyüməsinin qarşısını almaq və beləliklə, onun daha yaxşı inkişafına və meyvə formalaşmasına kömək edir. Damcı suvarma sistemi vǝ ya yarpaq vasitǝsilǝ bitkiyǝ tǝtbiq edilǝ bilǝr. Fitotoksik tǝsiri yoxdur.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 125cc 1 L
Bibər 125cc 1 L
Badımcan 125cc 1 L
Xiyar 125cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 100cc -
Kabak 125cc 1 L
Ərik 125cc -
Şaftalı 125cc -
Sitrus meyvələr 125cc -
Banan 125cc 1 L
Əncir 125cc -
Alma 125cc -
Qarpız 125сс 1 L
Xurma 100cc -
Nar 125cc -
Armud 125cc -
Arpa 125cc -
Meyvə fidanları 100cc -
Pambıq 125cc -
Buğda 125cc -
Qarğıdalı 125cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 125cc -
Şəkər çuğunduru 125cc -
Püstə 125cc -
Fıstıq 125cc -
Bəzək bitkiləri 125cc -
Paxla 100cc 1 L
Cirə 100cc -
Gül-çiçək 100cc -
Yonca 100cc -