MULTI MENT
MULTI MENT

MULTI MENT

MULTI MENT

İZ ELEMENTLİ MAYE GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan Bor (B) 2
Suda həll olan Sink (Zn) 2
Suda həll olan Manqan (Mn) 2
MULTI MENT

Təsviri

MULTI MENT toz iz elementi qarışıqlarına nisbǝtǝn bitki tǝrǝfindǝn ǝmilmǝsi, stomlardan keçişi vǝ keçirici salxımlar tǝrǝfindǝn daşınması olduqca asandır.
Hǝr hansı bir iz elementi çatışmazlığını aradan qaldırmaqda böyük rol oynayır.
Bundan başqa tǝrkibindǝ mövcud olan mikro elemǝntlǝrǝ görǝ gübrǝlǝmǝ prosesindǝ istifadǝ edilir.
Zǝngin tǝrkibi vǝ tǝrkibindǝ olan bütün mikro elementlǝrin mütǝşǝkkil quruluşda olması sǝbǝbinǝ görǝ hǝm yarpaqdan hǝm dǝ damcı suvarma sistemi ilǝ tǝtbiqi mümkündür.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 150cc 1 L
Bibər 150cc 1 L
Badımcan 150cc 1 L
Xiyar 100cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 150cc -
Kabak 100cc 1 L
Ərik 150cc -
Şaftalı 150cc -
Sitrus meyvələr 150cc -
Banan 150cc 1 L
Əncir 150cc -
Alma 150cc -
Qovun 150cc 1 L
Qarpız 150cc 1 L
Xurma 150cc -
Nar 150cc -
Armud 150cc -
Meyvə fidanları 150cc -
Pambıq 150cc -
Buğda 150cc -
Arpa 150cc -
Qarğıdalı 150cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 150cc -
Şəkər çuğunduru 150cc -
Püstə 150cc -
Fıstıq 150cc -
Bəzək bitkiləri 150cc -
Paxla 150cc 1 L
Cirə 150cc -
Gül-çiçək 150cc -
Yonca 150cc -