BIO CALSIUM
BIO CALSIUM

BIO CALSIUM

BIO CALSIUM

KALSİUM TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

HIGH QUALITY SPECIAL FERTILIZER
Product's Achievement Icon
ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 6
Suda həll olan kalsium (Ca) 14
BIO CALSIUM

Təsviri

Damcı suvarma sistemi vǝ ya Yarpaq vasitǝsilǝ tǝtbiq edilǝ bilǝn ǝvǝzedilmǝz bir kalsiyum mǝnbǝyidir.
Bitkinin kalsiyum ehtiyacını ǝn yüksǝk sǝviyyǝdǝ tǝmin edir vǝ bitkinin sǝrtlik vǝ rǝf ömrünü artırır. Bitkilǝr kalsiyumu daşımaq üçün çox böyük enerji sǝrf edirlǝr. Tǝkibindǝki Azot vasitǝsilǝ bitki daha asan bir formada kalsiyumu qǝbul edir.
Belǝliklǝ kalsiyum ehtiyacı olan bütün hüceyrǝlǝrǝ çatır.
Bitkilǝrdǝ Damcı suvarma vǝ ya Yarpaq tǝtbiqetmǝlǝrindǝ kalsiyum çatışmamazlığını aradan qaldırır.

Saxlanma qaydası: Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orjinal qabında saxlayın. Məhsulu birbaşa günəş işığının düşdüyü yerdən uzaq tutun. Orjinal qabında normal şəraitdə saxlanıldıqda öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini ən azı 3 il qoruyub saxlayır. Saxlama temperaturu +5°c ilə +40°c arasında olmalıdır.

Yararlılıq müddəti: İstehsal tarixindən etibarən 3 il. İstehsal tarixi qabın üzərində qeyd olunub. Partiya nömrəsi istehsal tarixinə uyğundur.

Spesifikasiyalar
Bitki Yarpaqdan (100 L / suya) Damlamadan (1000 m2) Təkrar istifadə
Pomidor 125cc 1 L
Bibər 125cc 1 L
Badımcan 125cc 1 L
Xiyar 125cc 1 L
Soğan 100cc -
Sarımsaq 100cc -
Kartof 100cc -
Kabak 125cc 1 L
Ərik 125cc -
Şaftalı 125cc -
Sitrus meyvələr 125cc -
Banan 125cc 1 L
Əncir 125cc -
Alma 125cc -
Qovun 125cc 1 L
Qarpız 125cc 1 L
Xurma 100cc -
Nar 125cc -
Armud 125cc -
Meyvə fidanları 100cc -
Pambıq 125cc -
Buğda 125cc -
Arpa 125cc -
Qarğıdalı 125cc -
Günəbaxan 150cc -
Mərcimək 125cc -
Şəkər çuğunduru 125cc -
Püstə 125cc -
Fıstıq 125cc -
Bəzək bitkiləri 125cc -
Paxla 100cc 1 L
Cirə 100cc -
Gül-çiçək 100cc -
Yonca 100cc -