Maye gübrə
Maye gübrə

Maye gübrə

Mini Topic Image

Maye gübrə

AZCHEMCO Şirkətinin “Made in Azerbaijan” brendi altında istehsal etdiyi maye gübrələr sistematik xüsusiyyətlidir. Bitkilərə həm çilləmə, həm də damcı sistemi ilə bir başa kökə tətbiq edilə bilən bu gübrələr müasir dünyanın kənd təsərrüfatı sektorunda üstünlük verilən tərkibə malikdir.

BIO PHOS
BIO PHOS

SUDA HƏLL OLAN NP-Lİ GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 11
Suda həll olan fosfor (P2O5) 38
BIO FORCE PLUS
BIO FORCE PLUS

SUDA HƏLL OLAN NP-Lİ GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 14
Suda həll olan fosfor pentaoksit (P2O5) 14
Suda həll olan kükürd (SO3) 14
BIO CALSIUM
BIO CALSIUM

KALSİUM TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 6
Suda həll olan kalsium (Ca) 14
SMART N30
SMART N30

SUDA HƏLL OLAN NP-Lİ GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 30
POWER HIDROJEN
POWER HIDROJEN

AZOT TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 15
Suda həll olan fosfor pentaoksit (P2O5) 1
Suda həll olan kükürd (SO3) 30
FRUIT SET K25
FRUIT SET K25

KALİUM OKSİD TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan kalium oksid (K2O) 25
FRUIT SET N28
FRUIT SET N28

AZOT TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan azotun (N) ümumi miqdarı 28
PRO COP
PRO COP

MİS TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan mis (Cu) 6
ROOT AMINTO
ROOT AMINTO

ORQANOMİNERAL MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Cəmi orqanik maddə 26
Algin turşusu 0,004
Humik turşusu (HA) və fulvik turşusu (FA) 2
Giberellik turşusu 0,001 ppm
CUCA 333
CUCA 333

KALSİUM VƏ MİS TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan mis (Cu) 6
Suda həll olan kalsium (Ca) 6
MULTI MENT
MULTI MENT

İZ ELEMENTLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan Bor (B) 2
Suda həll olan Sink (Zn) 2
Suda həll olan Manqan (Mn) 2
NONFUS
NONFUS

MİS TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan mis (Cu) 12
BC 88
BC 88

KALSİUM VƏ MİS TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan kalsium (Ca) 8
Suda həll olan mis (Cu) 8
XXL
XXL

KÜKÜRD TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan kükürd (SO3) 33
SECURITY 10 11 20
SECURITY 10 11 20

KALSİUM VƏ MİS TƏRKİBLİ MAYE GÜBRƏ

ZƏMANƏTLİ TƏRKİBİ % W/W
Suda həll olan mis (Cu) 11
Suda həll olan kalsium (Ca) 2