About us

About us About us

"AZCHEMCO" LLC generates ideas and projects in the areas of supporting norms and standards in the field of food safety in Azerbaijan based on international requirements, improving the provision of safe and high-quality food, improving food safety and quality, competitiveness and export potential of the country, production of fertilizers and solutions for plants, as well as conducting awareness-raising activities on their correct use.
Read more
The first Company to implement standart for liquid fertilizer in Azerbaijan
The first Company to implement standart for liquid fertilizer in Azerbaijan
AZCHEMCO's Green Innovations showcased at Azerbaijan pavilion within Expo 2020 Dubai
AZCHEMCO Beynəlxalq Bazarlara Çıxır

Özünə aid formulalarla bitkilər üçün gübrə və dərman istehsalçısı olaraq Azərbaycan tarixində ilk dəfə tərkibində texniki elementlər olan suda həll olunan toz gübrələrin (NPK) istehsalını həyata keçirən AZCHEMCO şirkəti tarixdə ilk dəfə azotun kütlə payı 32% olan “karbamid-ammonium nitrat” ​​(UAN) maye gübrə əldə edə bilib.
Bu barədə şirkətimizin mətbuat xidməti “İntertek” beynəlxalq təftiş xidmətinin laboratoriya sınaqlarının nəticələrinə istinadən məlumat yayıb.

AZCHEMCO Beynəlxalq Bazarlara Çıxır
AZCHEMCO ready to resolve soil problems sounded by World Economic Forum
AZCHEMCO ready to resolve soil problems sounded by World Economic Forum

Icon Our Partners

Our partners are the backbone of our activity and we are proud to cooperate with them

AZCHEMCO Assistance

AZCHEMCO Assistance - designed for easy and quick identification of potential material security shortages in products. Based on the photos you send us, we can filter and analyze the disease symptoms in the plant according to the specific cause. AZCHEMCO Assistance also advises on fertilizers required to address identified deficiencies, as well as alternative products that can be applied preventively.

AZCHEMCO Assistance